Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I GSK 1074/12 - Wyrok NSA z 2013-10-16

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy uznania za dokonany wywóz towaru za granice Wspólnoty Europejskiej

III SA/Po 742/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P w przedmiocie klasyfikacji taryfowej

III SA/Po 739/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie klasyfikacji taryfowej

III SA/Po 745/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie klasyfikacji taryfowej

I GSK 1414/12 - Wyrok NSA z 2013-10-24

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego

I SA/Ol 566/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego, podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług

V SA/Wa 655/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz odmowy zwrotu należności celnych

I GSK 1038/12 - Wyrok NSA z 2013-11-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w G. w sprawie ze skargi 'M.' Producent [...] Spółki z o.o. w C. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w G. nr [...]; [...], nr [...]; [...] w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

I GSK 1041/12 - Wyrok NSA z 2013-11-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w G. w sprawie ze skargi 'M.' Producent [...] Spółki z o.o. w C. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w G. nr [...]; [...], nr [...]; [...] w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

V SA/Wa 606/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-27

Skarga A. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy zwrotu należności celnych oraz umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   73