Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SA/Wa 1258/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

OSK 729/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-29

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wojewody Ś.

IV SA/Wa 2266/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej

I OSK 1933/11 - Wyrok NSA z 2013-04-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 2995/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-04

skarg Towarzystwa K. w N. w likwidacji i proboszcza parafii [...] w N. księdza J. P. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 3109/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-30

Skarga W. W. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu pisma:

I OZ 941/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi K. K. na wezwanie do zapłaty wystawione przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...], nr [...]

I OZ 144/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi J. T. na Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie braku umożliwienia spotkania ze stroną skarżącą

I OZ 325/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność ...

I OZ 44/10 - Postanowienie NSA z 2010-01-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
1   < Poprzednie   3   Następne >   4