Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 2685/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OSK 3103/18 - Wyrok NSA z 2019-12-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OSK 1800/18 - Wyrok NSA z 2021-03-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej
1   < Poprzednie   3