Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Go 281/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-06-18

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Ol 311/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-07-11

Wniosek w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Lu 871/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-11-27

Skarga E. K. na decyzję Wojewody L. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę; w zakresie wniosku E. K. o zwrot kosztów postępowania

II SA/Gl 696/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącej

II SA/Łd 93/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zamiaru wykonania przebudowy drogi dojazdowej do garaży

II SA/Go 657/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę

VII SAB/Wa 135/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-18

Wniosek w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania przez Wojewodę [...]

II SA/Łd 476/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-02-01

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na rozbiórkę

II OZ 548/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie oku sygn. akt VII SA/Wa 2836/12 wzywające R.H. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie oku sygn. akt VII SA/Wa 2836/12 o odrzuceniu skargi kasacyjnej R.H. od wyroku WSA w Warszawie oku sygn. akt VII SA/Wa 2836/12 oddalają...

II SA/Łd 104/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na budowę
1   < Poprzednie   3   Następne >   5