Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OZ 701/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

II OZ 1128/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji w sprawie o wymeldowanie z naruszeniem prawa

II OZ 1257/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego , nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Sz 988/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-06-25

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie wymeldowania

II OZ 1255/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie , sygn. akt II SA/Ol 59/10 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Olsztynie , sygn. akt II SA/Ol 59/10 o odrzuceniu skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Olsztynie , sygn. akt II SA/Ol 59/10 oddalającego skargę H. O. na decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia [....

II SA/Bd 487/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-12-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II OZ 629/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w przedmiocie zameldowania na pobyt cza...

IV SA/Po 950/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-01-19

WSA w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Izabela Kucznerowicz po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2010r. na posiedzeniu niejawnym sprawy W.M. na postanowienie Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania

II SA/Rz 720/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego
1   < Poprzednie   3