Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

I OW 243/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Z. P. o udzielenie zasiłku stałego

I OW 84/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. J. o przyznanie zasiłku stałego i składki na ubezpieczenie zdrowotne

I OW 49/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosków M.N.: o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów pobytu w Pogotowiu Społecznym w P. oraz o przyznanie pomocy finansowej w postaci zasiłku okresowego

I OW 324/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku M. P. o przyznanie pomocy finansowej w formie zasiłku celowego i okresowego

I OW 76/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. P. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

I OW 145/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. P. w prawie przyznania świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego

I OW 146/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy ponoszenia wydatków na utrzymanie A.K. w placówce opiekuńczo

I OW 179/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sporu związanego z koniecznością regulowania płatności za pobyt w domu pomocy społecznej

I OW 218/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Ł. S. o przyznanie pomocy w formie schronienia i posiłku

I OW 134/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania K.S. od decyzji odmawiającej udzielenia informacji publicznej
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   7