Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X
  • Symbol

II GZ 13/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w przedmiocie kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty nr [...] w przedmiocie rezerwacji częstotliwości w systemie telefonii ruchomej UMTS, na rzecz [...] Sp. z o.o.

II GSK 43/06 - Wyrok NSA z 2006-05-25

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia radiowego

II GSK 48/06 - Wyrok NSA z 2006-06-06

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w przedmiocie usług telekomunikacyjnych

II GSK 168/06 - Wyrok NSA z 2006-10-12

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie eksploatacji sieci telekomunikacyjnych

VI SAB/Wa 68/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie zawiadomienia dotyczącego stosowania praktyk ograniczających konkurencję

II GZ 112/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy rezerwac...

II GSK 1141/11 - Wyrok NSA z 2012-09-07

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości

II GSK 786/09 - Postanowienie NSA z 2010-09-14

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi T. E. Spółki z o.o. w K. na wezwanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr [...]) w przedmiocie przedstawienia uzasadnienia opłat w sprawie usług telekomunikacyjnych

II GSK 2209/13 - Wyrok NSA z 2015-02-24

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II GSK 2059/13 - Wyrok NSA z 2015-01-27

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie zwrotu podania w sprawie ustalenia warunków dostępu do budynków
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   86