Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 1865/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

II SA/Rz 1594/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-01-19

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

IV SA/Wa 2321/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-07

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania

II SA/Łd 56/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-02-18

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

I OSK 3349/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-05

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Rz 980/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-10-11

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na zajęcie nieruchomości

II SA/Rz 1249/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-10-05

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości

IV SA/Wa 1342/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-01

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 1041/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego , Nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 1019/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   9