Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Gl 670/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu wobec zamiaru budowy

II SA/Sz 462/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia o pozwolenia na budowę

II SA/Po 531/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy wydania kserokopii dokumentów z akt sprawy;

II SA/Ol 496/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-08-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Ol 519/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Ol 520/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
1   < Poprzednie   3