Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

IV SA/Po 69/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-02-28

skarg W. M., B. M. na postanowienia SKO w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 2141/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I SA/Wa 626/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-18

Skarga A. C. na decyzję SKO [...] w przedmiocie zwrotu kwoty od opłaty z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego

II SA/Łd 408/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności

I SA/Wa 625/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-05

Wniosek w przedmiocie zwrotu kwoty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowa...

I SA/Wa 626/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-05

Wniosek w przedmiocie zwrotu kwoty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowa...

I SA/Wa 938/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I SA/Wa 920/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 558/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-08-06

Skarga M. G. i E. G. na decyzję SKO w B. w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 926/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   12