Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 180/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie odmowy odstąpienia od zwrotu bonifikaty

I OSK 388/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-14

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Warszawie w przedmiocie zwrotu wniosku

I OZ 370/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie , nr [...] w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej

I OZ 986/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OZ 958/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-09

Wniosek w przedmiocie bonifikaty od opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

I OZ 84/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. nr [...] w przedmiocie odmowy wglądu do akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów

I OZ 99/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 108/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Siedlcach , nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej

I OZ 65/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 959/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Sam...
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   10