Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 1634/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1147/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uznania zażalenia na bezczynność organu za bezzasadne

I SA/Wa 1158/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1153/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 254/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 831/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione

I SA/Wa 1394/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-25

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1855/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 916/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 255/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   8