Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1807/06 - Wyrok NSA z 2008-03-05

Skargi kasacyjne A. T., J. T.-K., O. T. i M. K. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Prezydenta Miasta K. oraz J. T.-K., Artura T., M. K. i O. T. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu

I OZ 504/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania

I OZ 535/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-08

Wniosek w przedmiocie wywłaszczenia i ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 635/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OSK 1908/06 - Postanowienie NSA z 2008-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 19/07 - Wyrok NSA z 2008-01-31

Skargi kasacyjne Ministra Budownictwa, Kopalni [...] S.A. w K. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu i odszkodowaniu

I OZ 537/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie z jego skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia i ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 585/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OSK 1052/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia wywłaszczeniowego.

I OSK 1048/07 - Wyrok NSA z 2008-01-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o wywłaszczeniu nieruchomości
1   < Poprzednie   3   Następne >   5