Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 256/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Op 457/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Op 300/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Op 295/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie uznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane

II SA/Op 277/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Op 213/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie świadczenia wychowawczego

II SA/Op 168/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Op 104/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 470/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Op 107/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego
1   < Poprzednie   3   Następne >   4