Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Kr 1764/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Bd 498/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-02-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności

I OZ 66/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. , nr [...] w przedmiocie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własnoś...

II SA/Łd 722/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-01-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Łd 722/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-03

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Bd 498/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-02-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności

II SA/Bd 498/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności

II SA/Łd 724/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-14

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Gd 775/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

IV SA/Po 1089/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   13