Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 736/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-12-09

Sprawa ze skargi A. C. w przedmiocie niedopuszczalności środka odwoławczego

II SA/Op 38/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-05-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Strzeleckiego w przedmiocie warunków zwalniania z opłat za pobyt dziecka i osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

I OW 137/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy o nienależnie pobrane świadczenia rodzinne

II SA/Sz 851/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-11-25

Sprawa ze skargi P. J. na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

II SA/Lu 24/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-01-14

Wniosek w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej

I OW 57/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie refundacji świadczeń przyznanych J. A.

IV SAB/Wr 11/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-10-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 8 MOPS we W. w przedmiocie wydania decyzji o przyznaniu zasiłku celowego wszczętej wnioskiem

IV SAB/Wr 9/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-08-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 8 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie o przyznanie zasiłku celowego

II SAB/Lu 103/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-01-08

Sprawa ze skargi na bezczynność organu w przedmiocie nierozpoznania wniosku (data wpływu do organu 2 października 2007 r.) o przyznanie świadczenia na opał
1   < Poprzednie   3   Następne >   4