Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I OSK 1333/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-29

Wniosek w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 929/08 - Wyrok NSA z 2009-06-25

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Jeleniej Górze w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w K.

I OSK 1010/08 - Wyrok NSA z 2009-09-03

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 1032/08 - Wyrok NSA z 2009-07-24

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1/ uchyla zaskarżony wyrok oraz zaskarżoną decyzję SKO w P. nr [...] i decyzję Starosty Grodziskiego z dnia [...] lip...

II SAB/Wr 19/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta L.

I OW 161/08 - Postanowienie NSA z 2009-03-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie od decyzji dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

I OSK 266/09 - Wyrok NSA z 2009-12-04

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Jeleniej Górze w przedmiocie odmowy przekształcenia w prawo własności prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu

I OSK 359/09 - Wyrok NSA z 2009-07-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OZ 389/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-06

Skarga K. R. na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w uzasadnieniu postanowienia NSA , sygn. akt I OZ 389/09

II SA/Sz 1002/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
1   < Poprzednie   3   Następne >   5