Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 126/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Op 105/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-10-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 259/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-10-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
1   -2   < Poprzednie   4