Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 1278/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Kr 457/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

VIII SA/Wa 335/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-10

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Gl 742/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II OZ 530/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-29

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego , nr [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
1   -2   < Poprzednie   5