Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 114/07 - Wyrok NSA z 2008-09-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o odmowie przyznania odszkodowania

I OSK 230/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-27

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości

I OSK 232/07 - Wyrok NSA z 2008-03-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OSK 370/07 - Wyrok NSA z 2008-03-12

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy

I OZ 198/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-31

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania

I OZ 535/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie z jego skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia i ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 547/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...], nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1968/06 - Wyrok NSA z 2008-01-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy zmiany lub uchylenia decyzji administracyjnej

I OPS 2/08 - Uchwała NSA z 2008-04-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu jawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zagadnienia prawnego przedstawionego przez skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyj...
1   -2   < Poprzednie   5