Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 688/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz odmowy zwrotu należności celnych

V SA/Wa 689/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz odmowa zwrotu należności celnych

V SA/Wa 656/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz odmowy zwrotu należności celnych

V SA/Wa 745/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz odmowa zwrotu należności celnych

V SA/Wa 736/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy zwrotu należności celnych oraz umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług.

I GSK 1037/12 - Wyrok NSA z 2013-11-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w G. w sprawie ze skargi 'M.' P. Spółki z o.o. w C. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w G. nr [...] w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

I GSK 1595/12 - Wyrok NSA z 2013-11-28

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

III SA/Lu 646/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zmiany nieprawidłowych danych zawartych w zgłoszeniu celnym

III SA/Lu 403/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie długu celnego

I GSK 1565/12 - Wyrok NSA z 2013-11-27

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   73