Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

I OW 269/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M.G. o przyznanie zasiłku okresowego oraz zasiłku celowego

I OW 282/19 - Postanowienie NSA z 2020-08-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. P. o przyznanie zasiłku stałego

I OW 100/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K.P. o rozłożenie na raty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego i rodzinnego

I OW 171/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-04

Wniosek o przyznanie pomocy w formie skierowania do Domu Pomocy Społecznej

I OW 144/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K.R. o skierowaniu do domu pomocy społecznej

I OW 125/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-19

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku C.S. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

I OW 134/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej decyzji w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez R. P.

I OW 277/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o przyznanie pomocy w formie skierowania do schroniska dla bezdomnych mężczyzn oraz w formie zasiłku celowego

I OW 110/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku J. D. o umieszczenie w domu pomocy społecznej
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   7