Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OW 251/19 - Postanowienie NSA z 2020-05-27

Wniosek w przedmiocie wskazania powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w spokrewnionej rodzinie zastępczej

I OW 114/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-18

Wniosek w przedmiocie wskazania właściwego organu do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie D. O. umieszczonego w rodzinie zastępczej wskazać Powiat

I OW 253/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o umieszczenie

I OW 232/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-26

Wniosek Starosty Dzierżoniowskiego o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Starostą Dzierżoniowskim a Starostą Wąbrzeskim w sprawie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie małoletnich umieszczonych w pieczy zastępczej

I OW 64/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia sprawy dotyczącej ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionej rodzinie zastępczej

I OW 173/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-04

Wniosek w przedmiocie wskazania powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie małoletniego A. C. umieszczonego w rodzinie zastępczej

I OW 184/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-18

Wniosek Prezydenta Miasta Częstochowa o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta Częstochowa a Starostą Powiatu Nowosolskiego w sprawie wskazania organu właściwego do ponoszenia wydatków związanych z umieszczeniem małoletniego I. K. w pieczy zastępczej

I OW 327/20 - Postanowienie NSA z 2021-06-22

Wniosek Starosty S. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Powiatem S. a Powiatem O. przez wskazanie powiatu właściwego do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej

I OW 152/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-25

Wniosek w przedmiocie wskazania powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na utrzymanie małoletniej Z.D. umieszczonej w placówce opiekuńczo
1   -2   < Poprzednie   6