Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

IV SA/Po 1232/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

IV SA/Po 731/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-09-14

Wniosek w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I SA/Wa 1249/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-27

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany decyzji

I SA/Wa 1010/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-06

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 937/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Z. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie zmiany ostatecznej decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz zezwolenia na ułożenie i przeprowadzenie odcinka kolektora oraz zajęcia pasa gruntu na cz...

II SA/Bk 727/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-09-25

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Sz 713/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-07-22

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I SA/Wa 1671/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-13

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

IV SA/Po 1123/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-11-29

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Bd 1006/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-11-28

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   72