Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 1068/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy wpisu na listę adwokatów

VI SA/Wa 1236/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Rady Doradców Podatkowych w przedmiocie skreślenia z listy doradców podatkowych

VI SA/Wa 1238/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy ustanowienia biegłym sądowym

VI SA/Wa 1254/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy wpisu na listę radców prawnych

VI SA/Wa 1393/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-10

Skarga W. S. na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie stwierdzenia nieprzydatności do wykonywania zawodu i skreślenia z listy aplikantów adwokackich

VI SA/Wa 1560/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie sprzeciwu wobec wpisu na listę aplikantów radcowskich

VI SA/Wa 1687/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-20

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy doradców podatkowych

III SA/Łd 452/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Sądu Apelacyjnego w Ł. w przedmiocie odmowy wpisania do wykazu instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego

VI SA/Wa 1951/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Rady Doradców Podatkowych w przedmiocie skreślenia z listy doradców podatkowych

II GZ 205/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-24

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , nr [...] w przedmiocie cofnięcia licencji pracownika ochrony fizycznej
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100