Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Kr 204/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-06

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 626/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu kwoty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

I SA/Wa 2074/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I SA/Wa 2140/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Wr 561/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 2332/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-10

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Po 498/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-12-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Op 785/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego na skutek wniosku skarżącej o zwrot opłaty kancelaryjnej

I OSK 270/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-29

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w G. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 275/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie bonifikaty od opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   12