Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6299 Inne o symbolu podstawowym 629 X

II SA/Gl 885/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogę publiczną

II SA/Gl 537/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 73/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-09

Sprawa ze skargi M. M. i M. S. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami kraju

II SA/Gl 820/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 285/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącej M. B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gl 285/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-11-12

skarg M.B., A.B., M.K., R.K., Z.P. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 285/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-04

skarg M. B., A. B., M. K., R. K., Z. P., A. W. i E.W. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 628/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SAB/Gl 44/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami kraju

II SA/Gl 595/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   14