Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 120/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-04

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie ustanowienia użytku ekologicznego

II SA/Go 580/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym na obszarach wodnych na terenie Gminy [...] I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, II. zasądza od Gminy [...] na rzecz skarżącego P.S. kwotę 797 (siedemset dziewięćdziesiąt siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.