Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Sz 5/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-04-18

Skarga A. B. na bezczynność Starosty w przedmiocie niezałatwienia sprawy w terminie