Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

IV SA/Wr 592/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej i inwalidztwa

IV SA/Wr 520/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-06

Wniosek w przedmiocie rozpoznania schorzeń powodujących niezdolność do służby wojskowej

II SA/Rz 673/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-01-24

Skarga Ł. F. na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej

II SA/Wa 1021/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-23

Sprawa ze skargi W. F. na orzeczenie Wojskowej Komisji Lekarskiej Sił Powietrznych w przedmiocie orzeczenia o zdolności do zawodowej służby wojskowej

III SA/Lu 68/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Sztabu Wojskowego w przedmiocie odmowy skierowania do wojskowej komisji lekarskiej celem zmiany kategorii zdrowia

II SA/Bd 832/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-09-20

Sprawa ze skargi Bogusława K. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w B. w przedmiocie określenia związku inwalidztwa ze służbą wojskową

II SA/Bd 833/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-10-05

Sprawa ze skargi Piotra S. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w B. w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej

II SA/Bd 289/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-05-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego w B. w przedmiocie przekazania według właściwości sprawy dotyczącej dodatku do uposażenia

II SA/Wa 689/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-09

Sprawa ze skargi R. P. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie uznania za zdolnego do zawodowej służby wojskowej

II SA/Bd 444/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-08-01

Sprawa ze skargi Macieja W. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w B. w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej
1   Następne >   +2   +5   +10   17