Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

II OZ 232/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego Nr RR.XI.EB.7119-15-98-04 w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego

II OZ 254/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego Nr SO. VIII - 3 CZ/5110/26 /05 w przedmiocie wymeldowania

I SA/Wa 2955/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-05

Wniosek w przedmiocie ograniczenia ze sposobu korzystania z nieruchomości

IV SA/Wa 247/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

IV SA/Po 547/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie wymeldowania i zażalenia skarżącego na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Poznaniu o uiszczenie wpisu sądowego od skargi

IV SA/Wa 1925/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-12

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

IV SA/Wa 1181/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SAB/Wr 11/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie nieprzekazania organowi odwoławczemu odwołania

IV SA/Wa 1478/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy sporządzenia aktu urodzenia

II OZ 346/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-05

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Gdańsku w przedmiocie określenia wysokości wpisu od zażalenia na postanowienie WSA w Gdańsku , sygn. akt II S.A./Gd 800/05 o odrzuceniu zażalenia Z. O. na postanowienie WSA w Gdańsku , sygn. akt II S.A./Gd 800/05 o odrzuceniu skargi kasa...
1   Następne >   +2   +5   +10   100