Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 580/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznanie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 787/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-08

Sprawa ze skargi J. U. na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I SAB/Wa 872/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 499/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 755/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-23

Sprawa ze skargi A. R., A. R. i R. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 309/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 782/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 498/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 335/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 949/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy
1   Następne >   3