Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

IV SA/Wa 1172/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty R. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

IV SA/Wa 1174/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty R. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

II SAB/Kr 122/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-04-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu [...]

II SAB/Gd 44/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-10-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie udostępnienia akt dotyczących pozwolenia wodnoprawnego

II SAB/Po 1/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Ostrzeszowskiego w przedmiocie odszkodowania

II OSK 268/09 - Wyrok NSA z 2010-02-09

Skarga kasacyjna na decyzję Starosty Zamojskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki Wodnej w Z.

II SAB/Go 31/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-08-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie niezałatwienia odwołania

II OW 26/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie podjęcia działań zmierzających do przywrócenia do stanu właściwego środowiska wód podziemnych na terenie zlikwidowanego Zakładu Regeneracji Podkładów Kolejowych PKP przy ul. [...] w O.

IV SA/Wa 1173/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty R. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

II OW 67/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-19

Wniosek Prezydenta Miasta Pabianice o wykładnię postanowienia NSA w sprawie objętej wnioskiem o wydanie decyzji dotyczącej likwidacji niedrożnego kanału
1   Następne >   3