Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6099 Inne o symbolu podstawowym 609 X

II SA/Kr 570/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu

II SA/Kr 1515/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie legalizacji ujęcia wód powierzchniowych za pomocą urządzeń wodnych

II SA/Kr 237/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie umorzenie postępowania

II SA/Kr 1484/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie odmowy sprostowania oczywistej omyłki w decyzji

II SA/Kr 456/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty podwyższonej za pobór wody powierzchniowej

II SA/Kr 644/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Kr 1111/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

II SA/Kr 818/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w przedmiocie ustalenia opłaty stałej za usługi wodne