Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

IV SA/Wa 1564/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II OSK 1380/12 - Wyrok NSA z 2013-11-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Naczelnej Rady Odbudowy m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 168/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

IV SA/Wa 692/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

IV SA/Wa 693/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia.

IV SAB/Wa 113/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-18

Sprawa ze skargi L. K. i S. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania

IV SA/Wa 1877/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 1530/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji autostrady

IV SA/Wa 1878/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 281/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o lokalizacji drogi krajowej
1   Następne >   +2   +5   8