Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 1455/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

IV SA/Wr 470/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na postanowienie D. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OSK 2801/13 - Wyrok NSA z 2015-01-26

Skarga kasacyjna na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Op 533/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Kuratora Oświaty w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie awansu zawodowego nauczyciela

II SAB/Wa 882/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

II SA/Po 123/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu w przedmiocie nakazu z zakresu inspekcji pracy

II SAB/Ke 22/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-12-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Powiatu w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym zobowiązuje Radę Powiatu do rozpoznania wniosku Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddziału Regionalnego w przedmiocie wyrażenia bądź odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną L. K. w terminie 30 dni od dnia doręczenia akt Radzi...

II SA/Ke 1085/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Policji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

II SA/Bd 1283/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-03-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Dowódcy [...] Okręgu Wojskowego w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Go 143/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-28

Sprawa ze skargi K.K. na propozycję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie przedstawienia pisemnej propozycji miejsca pełnienia służby, stanowiska oraz uposażenia
1   Następne >   +2   +5   +10   100