Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Ol 62/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-03-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Starosty w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia określonej treści

II SA/Ol 884/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-01-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Starosty w przedmiocie sprostowania aktu nadania stopnia zawodowego nauczyciela

III SAB/Łd 75/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-03-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie wydania decyzji w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego