Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gd 298/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie choroby zawodowej stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz uchyla postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] nr [...].

III SA/Gd 214/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w G. w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 431/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-12-15

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie choroby zawodowej stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia oraz postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego [...] nr [...].

III SA/Gd 213/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-08-04

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie zakazu wprowadzenia do obrotu środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

III SA/Gd 217/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nakazu usunięcia uciążliwości akustycznych i zagrożeń sanitarnych

III SA/Gd 155/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wycofania oraz wstrzymania wprowadzenia produktów do obrotu

III SA/Gd 578/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-10-19

skarg J. O. na postanowienia Inspektora Sanitarnego w przedmiocie zawieszenia postępowań w sprawach ekshumacji szczątków

III SA/Gd 508/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-10-19

skarg 'A' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L. na decyzje [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie harmonogramu pobierania próbek wody do badań

III SA/Gd 506/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

III SA/Gd 421/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-09-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
1   Następne >   2