Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Bd 938/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie zameldowania

IV SA/Wa 1453/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie : zameldowania

IV SA/Wa 1887/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie : zameldowania

II GW 2/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-17

Wniosek w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin bez koncesji sygn. akt. II [...]

II GW 4/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-26

Wniosek w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin bez koncesji sygn. akt II [...]

II GZ 44/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-28

Zażalenie na postanowienie zawarte w wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego , Nr [...] w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej i zakazu wydobywania kruszywa

IV SA/Wa 1866/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zameldowania

II GZ 58/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego , Nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty eksploatacyjnej

II SA/Bd 383/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-11-14

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie uznania za wiążące zaświadczenia o samodzielności lokalu

II SA/Bd 608/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-08-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
1   Następne >   +2   6