Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Rz 90/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego decyzją przenoszącą decyzję o pozwoleniu na budowę

II SA/Gd 55/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-05-27

Sprawa ze skargi L. S. na działanie Wojewody w przedmiocie rozstrzygnięć zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 529/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-09-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wydania kopii projektu architektoniczno

IV SA/Wa 855/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

II SA/Rz 655/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-09-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

IV SA/Wa 671/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Gd 317/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II OZ 297/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-13

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr [...] w przedmiocie wniesienia sprzeciwu przez organ I instancji w sprawie wykonania robót budowlanych

II SA/Rz 948/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-12-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

IV SA/Wa 102/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wymeldowania
1   Następne >   +2   +5   7