Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II OSK 2397/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-28

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi Gminy B. i K. M. za zarządzenie zastępcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

I OSK 1260/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania administracyjnego zakończonego decyzją o ustaleniu odszkodowania

II SA/Bd 790/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej

VII SA/Wa 239/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OZ 252/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Podkarpackiego , nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II OZ 307/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] [...] w przedmiocie wymeldowania

VII SA/Wa 1784/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

VII SA/Wa 1790/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I OSK 2071/13 - Postanowienie NSA z 2015-05-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II OZ 176/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie prawa pomocy w sprawie ze skargi K. K. na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubuskiego Nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego
1   Następne >   +2   6