Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Wa 3738/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OZ 1766/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

I OZ 1765/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania