Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Sz 1485/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych

II SA/Rz 151/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-03-07

Skarga : E. D. na niewydanie zarządzenia zastępczego przez Wojewodę [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Sz 86/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II OSK 364/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-17

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 89/IX/2015 Rady Miasta Gorlice w sprawie rozpatrzenia skargi