Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Sz 610/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-07-29

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z a r z ą d z a : pozostawić wniosek bez rozpoznania

II SA/Sz 297/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-07-18

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Rz 1324/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości i odszkodowania za zwróconą nieruchomość