Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 969/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego znak: [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Rz 1134/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-09-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia