Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II OZ 298/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego , nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OZ 235/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia[...]kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie uznania gruntu za własność wspólnoty gruntowej

II SA/Sz 847/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-02-26

Skarga Prokuratora Regionalnego w S. na rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego 'Puszcza Bukowa'

II SA/Sz 1283/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-03-05

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę zarządza: odmówić sprostowania i uzupełnienia protokołu rozprawy.

II OZ 658/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie odrzucenie skargi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Po 87/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-03-14

Skarga H. K. na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OZ 537/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie o sygn. akt IV SA/Po 639/16 ze skargi na postanowienie Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki

II SA/Sz 1465/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-02-08

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

II SA/Rz 328/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-03-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II OSK 2607/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego
1   Następne >   +2   4