Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II OSK 1262/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-09

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [..] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 958/17 - Postanowienie NSA z 2019-04-11

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego , nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia danych z rejestru mieszkańców

II OSK 1249/17 - Postanowienie NSA z 2019-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 719/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Sz 254/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-05-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie przeznaczenia do wykonania świadczeń osobistych na rzecz obrony

II SA/Sz 113/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-04-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia robót budowlanych

II OSK 821/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-04

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubelskiego nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 3474/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-03

Sprawa ze skargi kasacyjnej skargi kasacyjnej J.B. i B.B. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J.B. i B.B. na rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego nr 50 w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie sprostować pkt 2 wyroku NSA z 5 marca 2019 r. sygn. akt II OSK 3474/18 w ten spo...

II SA/Sz 273/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-05-16

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości

II OSK 717/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-23

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Gdańsku w przedmiocie uchylenia decyzji w...
1   Następne >   +2   4