Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Go 367/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-10-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 543/18 - Wyrok NSA z 2019-10-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego

I OSK 605/18 - Wyrok NSA z 2019-10-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OSK 2186/18 - Wyrok NSA z 2019-10-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Po 616/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-10-24

WSA w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Drzazga Sędziowie Sędzia WSA Elwira Brychcy Sędzia WSA Edyta Podrazik (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Monika Pancewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 października 2019 r. sprawy ze sprzeciwu R. L. i R. L. od decyzji SKO w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

I SA/Wa 1299/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-24

Sprawa ze skargi M. M. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 243/14

II SA/Łd 553/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-10-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest nieuzasadniona

II SA/Łd 567/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-10-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest nieuzasadniona

II SA/Łd 568/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-10-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest nieuzasadniona

II SA/Łd 552/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-10-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest nieuzasadniona
1   Następne >   +2   6