Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

OSK 284/04 - Wyrok NSA z 2004-06-01

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej