Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 997/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1014/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 90/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia

I SA/Wa 1131/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 236/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 107/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

VIII SA/Wa 274/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wydania uwierzytelnionych dokumentów

I SA/Wa 1187/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-04

skarg Gminy O. oraz Przedsiębiorstwa [...] Spółka z o. o. z siedzibą w O. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 462/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I SA/Wa 312/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2